ЯЗОВИР

Язовир „Палици“ е с площ около 55 дка и се поддържа изцяло от екипа на комплекса.

  • В язовира е изградено най-голямото садково стопанство в района – „Рибно стопанство – с.Палици“. Отглежда се есетра, европейски сом и шаран. Това е ЕДИНСТВЕНОТО място в община Елена, откъдето може да се закупи ЖИВА риба през цялата година.

  • Практикува се спортен риболов
  • Таксата за дневен риболов е 10 лв / човек за до 3 въдици. Всяка следваща се заплаща по 3 лв / брой.
  • Уловената риба се връща обратно във водата или се закупува на килограм, според вида й /Виж секция „ЦЕНИ-СПОРТЕН РИБОЛОВ“/.
  • Риболов само на 1 кука.
  • Не се допускат риболовци без кеп, кукоизваждач или друг иснтрумент за лесно изваждане на куката от устата на рибата.