КАРТА

Язовирът е разделен на 3 зони за риболов:

  • Зона А – сектор А1 и А2 – зона единствено за 24-часов риболов на хора със собствени каравани, кемпери и/или палатки
  • Зона В – сектор В1, В2, В3 и В4 – три риболовни сектора с каравани/В1, В2, В3/ и един с риболовно бунгало /В4/
  • Зона С – сектори С1, С2, С3, С4, С5, С6, С7, С8, С9/сектори за дневен риболов/ и С10/VIP/