ЯЗОВИР ПАЛИЦИ

Язовир „Палици“ се намира на 12 км. от гр.Елена, в посока към гр.Сливен, в землището на с.Палици. Разположен между два склона, с площ  от 55 декара и средна дълбочина от 3 метра, язовирът предлага риболов на шаран, амур, сом, толстолоб, каракуда, и др. Във водите му обитават голям брой трофейни екземпляри над 5 кг.

   Водоемът е частен, с денонощна охрана и под постоянно видеонаблюдение, като риболовът се заплаща. Прилежащите му площи са добре поддържани, с изградени места за риболов и отдих. Основна визия на стопанисващата фирма е неговото опазване и облагородяване с цел удовлетворение и радост за посетителите. Препоръчва се риболов по метода „ХВАНИ-СНИМАЙ-ПУСНИ“ /CATCH-PHOTO-RELEASE/ и използването на по-специализирани такъми и техники за преследване и улавяне на по-едрите екземпляри.

   Язовир „Палици“ не е източван през последните 20 години. За последните две години имаме пет големи зарибявания с трофейни риби /09.2020г – 200бр. шаран с тегло от 4 до 8кг, 04.2021г – 109бр. шаран с тегло от 10 до 18 кг, 09.2022г – 88бр. шаран с тегло от 5 до 12кг., 10.2022г. – 228бр. шаран с тегло от 5 до 12кг. и 11.2022г. – 202 бр. шаран с тегло от 4 до 14кг.. Рекорд за водоема – 19.300кг/05.2022г/. Ежегодните зарежданията с риби под 3 кг не ги споменаваме ☺️/. Обитателите му са разнообразни и красиви екземпляри със забележителни размери като огледални и люспести шарани, бели амури и европейски сомове достигащи до 15кг, толстолоби до 30кг и др.. Освен това съществуват, но по-малко като брой – есетра, бяла риба, лин и каракуда. Масовите риби които се ловят от брега са шарани  между 1 и 6 кг. Точния брой на рибите в язовира е неизвестен. Известни са обаче най-едрите екземпляри улавяни до момента и връщани обратно във водоема – Шаран /19,310кг – 2022г./, Толстолоб /29.700кг – 2022г./, Амур /15,500кг-2020г./, Европейски сом /14,600кг-2019г./, Есетра /8,100кг-2020г./.

   Отделно от това, в язовира е изградено садково рибно стопанство. Отглежда се шаран, европейски сом и есетра. Продава се жива риба на място /при наличност/ или вкусно приготвена такава в ресторанта към хотела.

РИБОЛОВ 2023

УСЛОВИЯ, ЗАБРАНИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА РИБОЛОВ

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ