ЯЗОВИР ПАЛИЦИ

Язовир „Палици“ се намира на 12 км. от гр.Елена, в посока към гр.Сливен, в землището на с.Палици. Разположен между два склона, с площ  от 55 декара и средна дълбочина от 3 метра, язовирът предлага риболов на шаран, амур, сом, толстолоб, каракуда, и др. Във водите му обитават голям брой трофейни екземпляри над 5 кг.

   Водоемът е частен, с денонощна охрана и под постоянно видеонаблюдение, като риболовът се заплаща. Прилежащите му площи са добре поддържани, с изградени места за риболов и отдих. Основна визия на стопанисващата фирма е неговото опазване и облагородяване с цел удовлетворение и радост за посетителите. Препоръчва се риболов по метода „ХВАНИ-СНИМАЙ-ПУСНИ“ /CATCH-PHOTO-RELEASE/ и използването на по-специализирани такъми и техники за преследване и улавяне на по-едрите екземпляри.

   Язовир „Палици“ не е източван никога и се зарибява периодично. Обитателите му са разнообразни и красиви екземпляри със забележителни размери като огледални и люспести шарани, бели амури и европейски сомове достигащи до 15кг, толстолоби до 22кг и др.. Освен това съществуват, но по-малко като брой – есетра, бяла риба, лин и каракуда. Масовите риби които се ловят от брега са шарани  между 1 и 6 кг. Точния брой на рибите в язовира е неизвестен. Известни са обаче най-едрите екземпляри улавяни до момента и връщани обратно във водоема – Шаран /19,310кг – 2022г./, Толстолоб /22,200кг – 2018г./, Амур /15,500кг-2020г./, Европейски сом /14,600кг-2019г./, Есетра /8,100кг-2020г./.

   Отделно от това, в язовира е изградено садково рибно стопанство. Отглежда се шаран, европейски сом и есетра. Продава се жива риба на място /при наличност/ или вкусно приготвена такава в ресторанта към хотела.

РИБОЛОВ 2022

УСЛОВИЯ, ЗАБРАНИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА РИБОЛОВ

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ